Stratégiai célkitűzéseink

Helyi közösségek és civil szervezetek fenntartható fejlesztési kezdeményezéseinek támogatása;

Társadalmi szemléletformálás és hátrányos helyzetű térségek és közösségek támogatása

Hátrányos helyzetű fiatalok támogatása

Legfrissebb eseményeink, híreink

A Kárpátok Alapítvány pályázati úton történő adományozással, és hátrányos helyzetű vidéki térségek és közösségek támogatását előirányzó fejlesztési célú programok, projektek lebonyolításával, valamint ösztöndíjas támogatásokkal foglalkozik.

Közel 5 millió forinttal támogatjuk 10 helyi civil partnerünk tevékenységét, annak érdekében, hogy a nyár folyamán is sikeresen végezhessék hátrányos helyzetű gyermekekkel és családjaikkal végzett fejlesztő, támogató munkájukat.
Szeretnénk nektek bemutatni azokat a helyi partnereinket, civil szervezeteket, akikkel immár több mint harmadik éve dolgozunk együtt az északkelet-magyarországi térségben a hátrányos helyzetű gyerekek koragyerekkori fejlesztése, hátránykompenzálása érdekében.
Szeretnénk bemutatni néhány olyan kezdeményezést, amelyek mintául szolgálhatnak a helyi társadalmi szerepvállalást, közösségi összetartást erősíteni szándékozó más közösségek, települések, civil szerveződések számára.
A Kárpátok Alapítvány kuratóriuma 2020. március 27-én újabb közel kétmillió forintos vissza nem térítendő pénzügyi támogatást ítélt meg 13 civil szervezet részére, amelyek hátrányos helyzetű gyermekek korai képességgondozásával foglalkoznak.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) létrehozta a COVID-19 Alapot, amely révén a WHO a világjárvány megelőzése érdekében vezeti és koordinálja a globális erőfeszítéseket, a felderítésében és az arra való reagálásban támogatja az érintett országokat.
2020. március 4-5-én olyan koragyerekkori területen dolgozó szakemberek részére szerveztünk képzést Egerben, akik az északkelet-magyarországi térségben dolgoznak hátrányos helyzetű közösségekben, családokkal, kisgyermekekkel.
2020 februárjában kassai testvér-szervezetünkkel, a Karpatska nadáciával egy új határon átívelő projekt megvalósításába kezdtünk, „Esélyt a hátrányos helyzetű gyerekeknek” címmel, célunk a szlovák-magyar határtérségben a koragyerekkori beavatkozások fejlesztése.
Megalakult a Heves Megyei Ételmentő Hálózat, amely az Magyar Élelmiszerbank Egyesület együttműködő partnere, az Opál Tehetséggondozó Alapítvány koordinációjával végzi munkáját. A hálózat tagjai elsősorban Heves megyei civil szervezetek.
2019.12.21-től szabadságra megyünk, 2020.01.06-tól ismét elérhetőek leszünk, addig is minden kedves követőnknek, támogatónknak, együttműködőnknek Áldott és Békés Karácsonyt és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet kívánunk!

Köszöntő

A Kárpátok Alapítvány megalapítása óta gyökeresen megváltozott az a külső környezet, amely az Alapítvány létrehozását motiválta és küldetését meghatározta.

A Kárpátok régió öt országának – Lengyelország, Magyarország, Románia, Szlovákia, Ukrajna – határ menti térségeiben megerősödtek a civil szervezetek, az ötből négy ország térségi perifériális jellege oldódott az Európai Unióba történő belépéssel.

Javult az itt élő nemzetek és etnikai csoportok kapcsolata, nem kis részben a Kárpátok Alapítvány tevékenységének köszönhetően. A pozitív irányú elmozdulás azonban újabb kihívásokkal jár együtt, melynek fényében még világosabbá válnak mindazok a régebben és újonnan keletkezett problémák, amelyek megoldásához az alapítvány a maga szűkre szabott lehetőségei szerint hozzá kíván járulni.

Nincs hely itt arra, hogy számba vegyük ezeket a kihívásokat, csupán jelezni szeretnék néhányat: leszakadó, marginalizálódó és lehetőségeivel élni nem tudó térségek, az Európai Unióból áramló pénzforrások egyenlőtlen elosztása, bizalmatlanság és alacsony fokú együttműködési hajlandóság.

Ezekre a régi-új kihívásokra és lehetőségekre épülve készült el 2015-ben a Kárpátok Alapítvány öt évre szóló stratégiája. Ennek fókuszában a régió emberi és közösségi erőforrásainak fejlesztése, valamint a térség abszorbciós kapacitásának erősítése áll. A stratégia megvalósítását szervezetileg a Nemzetközi Kárpátok Alapítványi Hálózat négy tagjának önállósága és szoros együttműködése biztosítja. (Bővebben: www.carpathianfoundation.org)

Honlapunk a Kárpátok Alapítvány – Magyarország programjait mutatja be, számítva mindazokra, akik hozzá kívánnak járulni Észak-Kelet Magyarország, valamint a Kárpátok régió gazdasági, szociális és kulturális fejlődéséhez.

A kép eltávolítva.

 

Köles Sándor

Kuratóriumi elnök

Kárpátok Alapítvány–Magyarország