2010. április: Párizsi tanulmányút

2010 április 14-19. között Sikeresen lezajlott a Kárpátok Alapítvány FNASAT - Gens du voyage szervezettel partnerségben szervezett franciaországi tanulmányútja 10 magyarországi roma civil szervezet részvételével. A projekt célja a roma civil szervezetek kapcsolatainak bővítése, hazai és külföldi tapasztalatcseréje volt.
A tíz résztvevő az észak-magyarországi és az észak-alföldi régiókban sikeresen működő cigány civil szervezetek azon képviselői voltak, akik aktívan részt vesznek a Kárpátok Alapítvány RomaNet Programjának rendezvényein, képzésein, fórumain.
A tanulmányúton a fogadószervezet bemutatta főbb programjait, tevékenységeit és partnereit. A résztvevők hasznos ismereteket szereztek a franciaországi romák, cigányok és az utazóknak nevezett kisebbségi csoport történelméről, társadalmi helyzetéről. Megismerkedhettek Gabi Jimenezzel, a voyagerek jogaiért, érdekérvényesüléséért harcoló cigány festőművésszel; a rasszizmus és a diszkrimináció ellen küzdő, valamint a roma ügyekkel foglalkozó francia civil szervezetekkel: az ANGVC (Katolikus Utazók Országos Szervezete), és a Hors La Rue szervezettel, akik leginkább a Romániából betelepült cigánysággal foglalkoznak. A tanulmányút legtanulságosabb és a résztvevők legkedveltebb programja egy, a Colombes-ban állomásozó utazók karavánjának meglátogatása volt, ahol közvetlenül megismerkedhettek az ott élőkkel, és láthatták a lakóautóikat. A karaván vezetője, Luis Adelle ismertette ennek az életvitelnek az előnyeit, nehézségeit.