Kárpátok Gyorssegély Alap Ukrajnáért

1

 

Kárpátok Gyorssegély Alap Ukrajnáért

A Kárpátok Alapítvány Gyorssegély Alapjából támogatás igényelhető az Ukrajnában dúló háború okozta krízis, menekültválság kezelésére irányuló civil kezdeményezések finanszírozására.

Mit támogatunk?

Olyan az Ukrajnából menekülők támogatásával kapcsolatos alulról szerveződő civil kezdeményezéseket kívánunk támogatni, amelyek az északkelet-magyarországi térségben (Észak-Magyarország és/vagy Észak-Alföld régiók településein) valósulnak meg, s melyek célja a menekült személyek, családok, gyerekek jóllétének elősegítése, helyzetük könnyítése, segítése. Azaz az érintettek jóllétének biztosítása érdekében szervezett bárminemű tevékenységek, programok, események, rendezvények, akciók, folyamatok támogathatók.

Előnyben részesítjük:

 • a gyerekekre és/vagy kiemelten a roma családokra irányuló kezdeményezéseket,
 • a menekült gyerekek jóllétének, szabadidős, kulturális programjainak, oktatásának biztosítására irányuló törekvéseket,
 • azokat a pályázatokat, amelyek folyamatcentrikusak, azaz folyamatokban gondolkodnak, szemben az eseti akciókkal,
 • azokat a pályázatokat, amelyek az elérhető szociális, oktatási, egészségügyi, kulturális stb. szolgáltatásokkal, intézményekkel, szereplőkkel való együttműködésre irányulnak pusztán csak a tárgyi adományok biztosításával szemben,
 • a menekültválság kezelésében résztvevő civil szervezetek humán- és infrastrukturális fejlesztésére, bővítésére, eszközeinek biztosítására irányuló kezdeményezéseket,
 • valamint amelyek a helyzet kezelésében érintett és résztvevő szervek, szervezetek, személyek koordinációjára, együttműködésük kialakítására, támogatására irányulnak.

Kik pályázhatnak?

 • Olyan legalább egy éve (2021-ben) bejegyzett civil szervezet (egyesület, alapítvány, szociális szövetkezet), amely (bizonyíthatóan) az Észak-Magyarországi és/vagy Észak-Alföldi régiókban tevékenykedik.
 • korábbi releváns tapasztalattal rendelkezik sérülékeny/roma közösségekkel és gyerekekkel, valamint helyi közösséggel folytatott közösségi, szociális, kulturális, oktatási programok szervezése, lebonyolítása terén,
 • a pályázat beadását megelőzően már folytat(ott) segítő tevékenységet az Ukrajnából menekülők körében (azaz nem ennek a kiírásnak a kapcsán vállalkozik csak erre), amelyet hitelt érdemlően be is tud mutatni.

Mekkora a megpályázható támogatási összeg:

 • maximum 500.000 Ft/projekt programok, rendezvények, akciók, folyamatok szervezése esetén,
 • maximum 1.000.000 Ft/projekt civil infrastrukturális vagy humán erőforrásfejlesztési céllal, beleértve a koordinációt, együttműködések kialakítását.

A projektek megvalósítási határideje: 1-3 hónap

Milyen költségekre lehet pályázni?

 • Humán erőforrás költségei (bér, megbízási díj, önkéntesek juttatásai stb.)
 • Eszközök, anyagok (kisértékű eszközök, anyagok, kivéve gépjármű és ingatlan beszerzése)
 • Utazási, szállítási költségek (munkatársak, önkéntesek, menekültek utazási, szállítási költségei)
 • Szolgáltatási költségek (képzések, ellátás, tanácsadás, rendezvényszervezés, rezsi, könyvelés stb)

Az igényelt támogatási összeg nem irányulhat túlnyomórészt tárgyi adományok beszerzésére, megvásárlására, azonban azok adományként való megszervezésével kapcsolatos költségek már igen.

Amire nem fordítható a támogatás:

 • Más projekt, támogatás terhére elszámolt vagy elszámolandó költségek fedezésére,
 • Büntetés, lízing, kölcsön,
 • Ingatlan és gépjármű beszerzése,
 • Visszaigényelhető ÁFA.

Az első körben rendelkezésre álló keretösszegünk 10 millió forint.

Hogyan kell a támogatási kérelmet benyújtani?

A támogatási kérelmeket e-mailben kell benyújtani a cfhu@cfoundation.org címre, az oldal alján a csatolmányban letölthető adatlapon és költségvetési táblával együtt. (Csak a hiánytalanul kitöltött adatlapok kerülnek értékelésre.) Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be (pályázhat egyszerre mindkét célkitűzésre egy adatlapon), viszont csak akkor pályázhat újra, ha az előző támogatással már elszámolt.

Hogyan történik az elbírálás, támogatás folyósítása?

Kiválasztási, értékelési szempontok (minden szempont 20%-ban kerül figyelembevételre):

 • Pályázó szervezet előzetes tapasztalatai garantálják-e a projekt sikeres megvalósítását?
 • Milyen mértékben irányul valós szükségletekre a projekt?
 • Milyen mértékben releváns a tervezett beavatkozás a helyzet tekintetében, azaz mennyire megvalósítható a projekt?
 • A tervezett költségvetés reális-e? Arányban áll-e a tervezett költség, a tervezett eredménnyel, hatással?
 • A projekt eredménye, hatása valós-e? Illetve arányos a tervezett tevékenységek és költségek tekintetében.

A beérkezett, hiánytalan kérelmeket kétheti, 10 napos rendszerességgel, folyamatosan bírálja el a Kárpátok Alapítvány kuratóriuma, amelyről még a döntést követő napon e-mailben tájékoztatja a támogatott szervezetet. A támogatási összeget 50-100%-ban előre utalja át a Kárpátok Alapítvány a támogatott szervezeteknek, a támogatási szerződés aláírását követően (megegyezés szerint).

A pályázatok beadása folyamatos, az elbírálásuk is folyamatosan zajlik.

Az első pályázati körre tervezett 10 millió forintot kiosztottuk, kiértékeltük a támogatott projekteket és az egész program eredményességét.

 

Első kör pályázati határidők

 

Második kör pályázati határidők

 

Beszámolási, elszámolási tudnivalók:

A támogatásról a projekt befejezését követően szükséges 100%-ban elszámolni az alább letölthető nyomtatványok kitöltésével és beküldésével. Az egyes költségsorok, kategóriák között a támogatott szervezett megfelelően alátámasztott indoklással e-mailben kérhet módosítást, de a megítélt támogatási összeg felhasználását nem lépheti túl.

A Kárpátok Alapítvány kapacitásától függően tervezi valamennyi támogatott projekt személyes látogatását, a szervezett rendezvényeken, eseményeken történő részvételét.

 

További információ kérhető:

Bata Boglárka, +36-20-573-6644

boglarka.bata@cfoundation.org

A változtatás jogát fenntartjuk!

Első kör: Kelt, Eger, 2022. április 8.

Második kör: Kelt, Eger, 2022. november 17.

Kárpátok Alapítvány-Magyarország

 

Támogatott projektek:

XXI. Századi Roma Nők Országos Egyesülete 

Élni Akarunk Közhasznú Alapítvány a Fogyatékos Gyermekekért

Rejtett Kincsek Down Egyesület

Kőrösi Csoma Egyesület

Orvosi Segítség Ahol Kell Alapítvány

Somnakuno Drom Roma Női Civil Egyesület

Kis Bocs Baba- Mama Közhasznú Egyesület

Lógjunk Anyuval Egyesület

Zöld Kör

XXI. Századi Roma Nők Országos Egyesülete 

Dorkász Alapítvány

Rejtett Kincsek Down Egyesület

Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület

XXI. Századi Roma Nők Egyesülete

Somnakuno Drom Roma Női Civil Egyesület

Működők Egyesülete

Kőrösi Csoma Sándor Egyesület

XXI. Századi Roma Nők Egyesülete

Somnakuno Drom Roma Női Civil Egyesület

 

 

 

Partnereink, támogatóink:

1