2010. június: Dnyeszter Eurórégiós tanulmányút

Kárpátok Alapítvány a Demokratikus Átalakulásért Intézettel partnerségben 2010. június 7-12. között tanulmányutat szervezett moldáv, ukrán és transznyisztriai közigazgatási szakemberek, polgármesterek, megyei vezetők, minisztériumi döntéshozók részére.
 A tanulmányút célja a Dnyeszter Eurorégió előkészítése volt: az Uniós illetve közép- és kelet európai tapasztalatok bemutatása révén, a felek közt aktív közvetítést vállalva támogassuk a moldáv-ukrán határszakasz – beleértve a Dnyeszter-melléki régió egy részét is – potenciálisan érintett és érdeklődését kifejező megyéinek, járásainak részvételével egy eurorégió megalakulását.
A projekt értékét növeli, hogy a határmenti együttműködés egy ilyen fejlett formájának kibontakozása a Dnyeszter-melléki konfliktus rendezése szempontjából is egy jelentős bizalomerősítő lépésnek bizonyulhat.
 A tanulmányút további célja volt, hogy a résztvevőkkel – túlnyomórészt a bevont megyék, járások vezetői, polgármesterek, önkormányzati tisztségviselők – első kézből ismertesse meg a Kárpátok Eurorégió, mint az említett európai, illetve regionális jó gyakorlatok kiemelkedő példája kialakulásának és működésének történetét és tanulságait.