A projektről

Projekt időtartama: 2020.02.01.-2021.01.31.

A projekt hosszú távú célja, hogy hozzájáruljon a hátrányos helyzetű (roma) gyermekek életesélyeinek javításához a kora gyerekkori beavatkozások rendszerének és szereplőinek fejlesztése által a szlovák-magyar határtérségben.

A projekt közvetlen célkitűzései, hogy
- bemutatásra kerüljenek a szlovák-magyar határtérségben elérhető kora gyerekkori (köz)szolgáltatások, szereplők, és részben az érintettek helyzete;

- elősegítse tíz kelet-szlovákiai és tíz északkelet-magyarországi közösség hátrányos helyzetű gyermekek kora gyerekkori fejlesztési területén dolgozó civil, oktatási és szociális szakembereinek kompetenciabővítését, határon átívelő tapasztalatcseréjét;

- olyan jó gyakorlatok beazonosítását és szakmai körökben történő széleskörű adaptációját, határokon átívelően disszeminálását ösztönözze, amelyek a hátrányos helyzetű (beleértve roma) gyermekek korai képességgondozását támogatják.

A projekt tevékenységei, kimeneti eredményei:
- Elkészül egy angol, szlovák, magyar nyelvű szakmai tanulmány a határtérség kora gyerekkori beavatkozásairól.

- Lebonyolításra kerül két szakmai képzés korai képességgondozás területén dolgozó szakemberek részére.

- Megrendezésre kerül egy határon átívelő szakmai kerekasztal találkozó, amely a korai képességgondozás fontosságára hívja fel a figyelmet, illetve elősegíti az érintett szakemberek határon átívelő tapasztalatcseréjét.

- Egy sokoldalú szakmai tartalommal rendelkező on-line szakmai portál kerül kialakításra magyar és szlovák nyelveken, amely tudástárként és kommunikációs platformként segíti elő az érintett szereplők, szakemberek együttműködését, munkájuk hatékonyságának növelését.

- A hátrányos helyzetű gyermekek kora gyerekkori beavatkozásairól elkészül s szakmai körökben terjesztésre kerül egy jó gyakorlat gyűjtemény.